Koningin Máxima spreekt bij webinar over financiële gezondheid

Hare Majesteit Koningin Máxima neemt vrijdag 26 maart deel aan een door het UNSGSA-kantoor georganiseerd besloten webinar over financiële gezondheid in de context van inclusieve financiering. Zij houdt daar een toespraak. Deelnemers zijn vertegenwoordigers uit de private sector en de ‘Financial Health Working Group’. Deze werkgroep is in december 2020 ingesteld op initiatief van Koningin Máxima in haar functie van speciale pleitbezorger van de VN secretaris-generaal voor inclusieve financiering (UNSGSA).

Financiële gezondheid is een wereldwijd begrip, maar wat wordt hier nu precies mee bedoeld? Uit diverse onderzoeken blijkt dat armoede, geldzorgen en schulden negatieve invloed hebben op de fysieke en mentale gezondheid van mensen. De ‘Financial Health Working Group’ met vertegenwoordigers van organisaties uit de financiële- en ontwikkelingssector werkt aan een ​​gedeelde visie over financiële gezondheid. Hoe meet je bijvoorbeeld of de financiële situatie van iemand gezond is? Welk beleid is nodig om op een positieve manier te kunnen bijdragen aan de financiële gezondheid van mensen? Sinds 2009 zet Koningin Máxima zich als UNSGSA in voor goede toegang tot en veilig gebruik van een bank- of spaarrekening, leningen, verzekeringen, pensioenen en digitaal bankieren zodat met name arme mensen meer kansen hebben op economische en sociale ontwikkeling.  

Mensen die gebruik maken van financiële diensten moeten dit op een manier kunnen doen die bijdraagt aan hun financiële gezondheid en weerbaarheid. Bijvoorbeeld door financiële educatie en hen goed te informeren over financiële producten. Daarnaast maakt de Covid-pandemie duidelijk hoe belangrijk financiële gezondheid is om de negatieve economische gevolgen op te kunnen opvangen, bijvoorbeeld met een financiële buffer. De Global Economic Prospects 2021 van de Wereld Bank Groep (WB) verwachten dat 163 miljoen mensen in extreme arme terecht gaan komen door  de economische gevolgen van de pandemie.

Leden van de ‘Financial Health Working Group’ zijn: Aspen Institute, Bankable Frontier Associates, Commonwealth Bank of Australia, Consultative Group to Assist the Poor, Development Bank of Latin America, Financial Health Network, ING Global, Mastercard Center for Inclusive Growth, MetLife Foundation, United Nations Capital Development Fund en de WB. 

In Nederland zet Koningin Máxima zich ook in voor financiële gezondheid van mensen. De focus ligt daarbij op zaken als financiële fitheid, financiële educatie, consumentenbescherming en schuldhulpverlening. Koningin Máxima is sinds 2010 erevoorzitter van platform Wijzer in geldzaken en werkt samen met SchuldenlabNL.

RVD, nr. 82