Koningin Máxima bezoekt Gelijke Kansen Community ‘s-Hertogenbosch

Hare Majesteit Koningin Máxima heeft dinsdagmiddag 14 maart een werkbezoek gebracht aan diverse projecten van de Gelijke Kansen Community ’s-Hertogenbosch. Tijdens dit werkbezoek stond het onderwerp kansengelijkheid voor kinderen en jongeren centraal. Met het actieprogramma Talent Telt werkt een community van ruim honderd deelnemers aan deze doelstelling.  

Ieder kind verdient een omgeving waarin het zijn of haar talent optimaal kan ontwikkelen, dat is waar de Gelijke Kansen Community ‘s-Hertogenbosch zich voor inzet. Dit doen zij vanuit het perspectief van het kind en door de verbinding te zoeken tussen de school, de wijk en het gezin. De community bestaat naast de gemeente ’s-Hertogenbosch uit ouders, scholen, kinderopvang, welzijnsorganisaties, sportverenigingen, cultuurinstellingen en vele andere organisaties. Samen ontwikkelden zij het Actieprogramma Talent Telt. Met concrete projecten en interventies binnen het actieprogramma werken zij aan meer gelijke kansen in verschillende wijken van ‘s-Hertogenbosch, waaronder de wijk Hambaken, waar het werkbezoek plaatsvond.

Tijdens het werkbezoek ging Koningin Máxima in gesprek met verschillende community partners, kinderen, jongeren en ouders. Op Brede Bossche School de Hambaken speelde zij taal- en rekenspellen met kinderen van de kleuterklas. De spellen hebben als doel de taal en rekenvaardigheid van de kinderen te verbeteren. Jonge deelnemers van jeugd- en jongerenwerkorganisatie Hambaken Connect gingen samen met Koningin Máxima aan de slag in een kookworkshop. Ook deelden een aantal moeders van Stichting Hambaken Doet hun visie op de rol van moeders als het gaat om kansengelijkheid en mentaal welzijn. Daarnaast bekeek Koningin Máxima sportactiviteiten van jongeren en de jeugdsportwerkers van PowerUp073.

Het werkbezoek werd afgesloten met een rondetafelgesprek over kansengelijkheid op nationaal niveau. De vraag ‘hoe kunnen we breed naar het thema kansengelijkheid kijken, maar daarin tegelijk ook scherpe en concrete keuzes maken?’ stond daarbij centraal. Daarnaast werd ook gesproken over hoe de kennis van het lokale actieprogramma gebruikt kan worden voor nationale kansengelijkheid.

RVD, nr. 54