Prinses Beatrix en Prinses Mabel bij uitreiking Prins Friso Ingenieursprijs

Hunne Koninklijke Hoogheden Prinses Beatrix en Prinses Mabel wonen woensdagmiddag 18 maart op de Universiteit Twente in Enschede de uitreiking bij van de eerste Prins Friso Ingenieursprijs aan de Ingenieur van het Jaar. De prijs van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) is voor ingenieurs die zich onderscheiden in innoverend vermogen, ondernemerschap, persoonlijkheid en maatschappelijke impact. De finalisten zijn ir. Gijs van den Boomen, ir. Allard van Hoeken MBA en dr.ir. Yvo Saanen.

Enschede, 18 maart 2015: Prinses Beatrix en Prinses Mabel wonen op de Universiteit Twente de uitreiking bij van de eerste Prins Friso Ingenieursprijs aan de Ingenieur van het Jaar
Beeld: ©ANP / Vincent Jannink.
Prinses Beatrix en Prinses Mabel bij uitreiking Prins Friso Ingenieursprijs

Met de jaarlijkse uitreiking van de Prins Friso Ingenieursprijs wil KIVI de meerwaarde van ingenieurs voor de maatschappij zichtbaar maken en hen hiermee een podium bieden. De prijs draagt sinds 2015 de naam Prins Friso Ingenieursprijs. Prins Friso was ingenieur werktuigbouwkunde en lucht- en ruimtevaarttechniek. KIVI laat weten dat ‘Prins Friso zich nadrukkelijk bewoog op het snijvlak van ingenieurswetenschappen en maatschappij. Zijn inspirerende nalatenschap aan de ingenieurswereld maakt het bijzonder passend om de Ingenieur van het Jaar vanaf 2015 te eren met de Prins Friso Ingenieursprijs. Tevens was Prins Friso een zeer gewaardeerd lid van KIVI.’

KIVI is de beroepsvereniging van ingenieurs in Nederland sinds 1847. KIVI zet zich in voor het ondersteunen van ingenieurs in hun beroepsuitoefening en draagt het belang uit van ingenieurs en techniek voor de samenleving. KIVI werkt met dit doel samen met het hoger onderwijs en de technologische industrie en in Europees verband met andere beroepsorganisaties voor ingenieurs.

RVD, nr. 31