Koninklijke Familie bij uitreiking Prins Claus Prijs 2017

Hunne Majesteiten Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima en Hunne Koninklijke Hoogheden Prinses Beatrix, Prins Constantijn, Prinses Laurentien en Prinses Mabel zijn woensdagmiddag 6  december in het Koninklijk Paleis Amsterdam aanwezig bij de uitreiking van de Grote Prins Claus Prijs 2017 aan de Braziliaanse filmmaker en rechtenactivist Vincent Carelli en de Chinese ontwerper nieuwe media en milieuactivist Ma Jun. Prins Constantijn reikt als erevoorzitter van het Prins Claus Fonds de prijs uit. Naast de hoofdlaureaten ontvangen ook de vijf andere laureaten hun prijs uit handen van Prins Constantijn.

Met de jaarlijkse Prins Claus Prijzen eert het fonds kunstenaars, denkers en organisaties die met hun culturele en artistieke werk een positieve bijdrage leveren aan de maatschappelijke ontwikkeling van hun land.

Het rapport van de Prins Claus Prijzen Commissie 2017: “Het werk van Vincent Carelli en Ma Jun is van grote invloed op een breed publiek in twee ver van elkaar gelegen delen van de wereld. Zij werken met verschillende media en methoden in verschillende disciplines, maar beiden hebben hetzelfde uitgangspunt: aandacht besteden aan de urgente strijd om mensenlevens en het milieu te beschermen tegen onrechtvaardige en niet-duurzame exploitatie. Verder benadrukken zij het belang van publieke inspraak en leveren zij bewijs van de kracht van burgers om een rechtvaardige en duurzame samenleving teweeg te brengen. Tenslotte tonen zij aan dat er een fundamentele behoefte bestaat aan transparante, accurate en toegankelijke informatie.”

De Prins Claus Prijzen worden door het Prins Claus Fonds voor Cultuur en Ontwikkeling sinds 1997 jaarlijks toegekend aan kunstenaars, denkers en culturele organisaties in met name Afrika, Azië, Latijns-Amerika en de Caraïben. Het Fonds zoekt naar samenwerking in gebieden waar de middelen en mogelijkheden voor culturele expressie, creatieve productie en onderzoek beperkt zijn en cultureel erfgoed wordt bedreigd.

RVD, nr 276