Prinses Margriet op werkbezoek bij SOS Kinderdorpen in Oostenrijk

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden heeft op 7 en 8 juli een tweedaags werkbezoek aan SOS Kinderdorpen in Oostenrijk gebracht. De Prinses bezocht verschillende projecten, waaronder een kinderdorp en een project waar jonge vluchtelingen onder begeleiding wonen en werken aan het opbouwen van een nieuw bestaan. 

In Wenen bezocht de Prinses een zogenaamd Urban Children’s Village, een woonwijk met geïntegreerde SOS faciliteiten en programma’s die er op gericht zijn om kinderen en jongeren te voorzien van een stabiele en liefdevolle familiesetting. De Prinses ging hier op bezoek bij een woongroep waar negen kinderen wonen tussen vier en zestien jaar oud. In de woongroep vinden kinderen, die om verschillende redenen (tijdelijk) niet meer bij hun biologische ouders kunnen wonen, een thuis. Hier groeien ze op onder begeleiding van pedagogisch medewerkers van SOS Kinderdorpen. Het contact met de biologische ouders blijft in stand en er wordt met hen gewerkt om te kijken of familiehereniging mogelijk is. Ook bezocht de Prinses een kliniek waar kwetsbare kinderen en hun families psychosociale hulp krijgen om hen te ondersteunen, zodat voorkomen wordt dat gezinnen uiteenvallen.
 
Tijdens het werkbezoek maakte Prinses Margriet ook kennis met een gevluchte jongere die door SOS Kinderdorpen wordt ondersteund. In Oostenrijk heeft de organisatie, naar aanleiding van de vluchtelingencrisis, een programma opgezet dat zich richt op gevluchte alleenreizende kinderen, jongeren en families. Jonge alleenreizende vluchtelingenkinderen krijgen bijvoorbeeld een plekje in een pleeggezin, families krijgen psychosociale ondersteuning en juridische begeleiding en jongeren worden geholpen om onder begeleiding zelfstandig te wonen en een baan of studie te vinden.
 
Als laatste onderdeel van het werkbezoek bezocht Prinses Margriet een kinderdorp net buiten Wenen dat al sinds 1956 bestaat. Hier sprak zij met moeder Elisabeth, die al meer dan twintig jaar voor kinderen zorgt die niet meer bij hun eigen familie kunnen wonen. Met haar sprak ze onder meer over de ontwikkelingen die SOS Kinderdorpen de afgelopen decennia heeft doorgemaakt.
 
Prinses Margriet is sinds 1984 beschermvrouwe van SOS Kinderdorpen, een internationale kinderontwikkelingsorganisatie, die werkzaam is in 137 landen en gebieden. De organisatie zet zich wereldwijd in voor een solide basis voor kinderen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen tot kansrijke en zelfstandige volwassenen. Het liefst binnen de eigen familie, en als dat niet meer kan in een SOS familie. Eerder reisde Prinses Margriet voor de organisatie onder meer af naar Ghana, China en Libanon. In 1984 bezocht zij in Oostenrijk voor het eerst een aantal projecten van SOS Kinderdorpen.

RVD, nr. 201