Toespraak mr. Pieter van Vollenhoven tijdens de uitreiking van de Benelux-Europa-prijs, op 11 september 2002 te Den Haag

Dames en Heren, De Benelux Europa prijs kon zich geen betere kandidaat wensen dan senaatsvoorzitter Armand de Decker, Advocaat, reserveofficier, actief in de Belgische politiek voor de PRL sedert 1979, volksvertegenwoordiger sedert 1981 maar tegelijkertijd actief in de gemeente Ukkel, waar hij zes jaar schepen voor culturele zaken geweest is. In 1995 door de Raad van de Franse Gemeenschap aangewezen tot lid van de Senaat, waarvan hij in 1999 voorzitter werd. Internationaal heeft de Heer de Decker bekendheid verworven door zijn inzet voor een samenhangende Europese defensie -inspanning, met name als lid en vice-voorzitter van de Assemblee van de West Europese Unie en als medeoprichter van de Assemblee van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Zijn werkzaamheden in de WEU Assemblee werden bekroond met zijn verkiezing tot voorzitter van de Defensie commissie. Ook op wetenschappelijk gebied heeft Armand de Decker zijn sporen verdiend, getuige de tientallen artikelen, studies en rapporten die van zijn hand zijn verschenen over Europese veiligheid en defensie. Het is voor mij een groot genoegen de Belgische senaatsvoorzitter de BeNelux Europa prijs 2002 te mogen uitreiken in het gebouw van de Nederlandse Eerste Kamer. Mevrouw Lydie Polfer kan vanmiddag helaas niet ons midden zijn, omdat zij de opening van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York bijwoont. Zij ontvangt de BeNelux Europa prijs voor haar verdiensten voor de Europese integratie in het algemeen en de Benelux in het bijzonder.
Haar rechtenstudie aan de Universiteit van Grenoble bewoog zich reeds in Europese richting met het behalen van het postgraduate diploma in Europese integratie. Twee jaar later, in 1979, begon zij haar politieke carrière als lid van het Parlement van Luxemburg en werd inmiddels viermaal herkozen. In 1982 werd zij burgemeester van de stad Luxemburg, een ambt dat zij bekleed heeft tot 1999 toen zij benoemd werd tot Vice-Premier en Minister van Buitenlandse Zaken. Opmerkelijk is dat Mevrouw Polfer het burgemeesterschap 10 jaar lang heeft kunnen combineren met het lidmaatschap van het Europees Parlement. De Europese Unie is door de jaren heen veel dank verschuldigd aan Luxemburg, een land dat zich ook door zijn ligging kan opstellen als een bruggenbouwer tussen nationale belangen. Het BeNelux Universitair centrum is verheugd dat na Eindhoven en Antwerpen nu ook een leergang in Luxemburg bestaat, speciaal gewijd aan geriatrie en ouderenzorg. Het doet mij genoegen de BeNelux Europa prijs voor Mevrouw Polfer, de eerste vrouw die deze prijs ontvangt, te mogen overhandigen aan de Ambassadeur van Luxemburg met het verzoek deze verder te willen geleiden. Willem van Eekelen behoeft als lid en eerste ondervoorzitter van de Eerste Kamer in dit gebouw nauwelijks toelichting. Hij ontvangt de BeNelux Europa prijs voor zijn verdiensten in - zoals hij dat zelf omschreef - een carrière van twee sporen: het Atlantische en het Europese spoor. Twee sporen die hij steeds geprobeerd heeft met elkaar te verzoenen; als diplomaat, als staatssecretaris eerst van Defensie, later van Europese zaken, daarna als Minister van Defensie in de nadagen van de koude oorlog. Als secretaris generaal van de West Europese Unie heeft hij een aanzet kunnen geven voor een grotere Europese identiteit in een veranderende veiligheidssituatie. Wat Europa betreft spant hij zich nog steeds in als voorzitter van de Europese Beweging Nederland, wat de NAVO betreft als vice-president van de NAVO Parlementaire Assemblee en rapporteur over de transatlantische betrekkingen. En voor de Benelux als lid van de Interparlementaire Raad en als adviseur van het Benelux Universitair Centrum waar hij actief heeft bijgedragen aan de totstandkoming van de leerstoel Krijgsmacht en Samenleving. En tenslotte de humaniteit: als voorzitter van het Nationaal Fonds Sport Gehandicapten is het gelukt de koepels voor lichamelijk en verstandelijk gehandicapten tot een fusie te brengen.