Toespraak Koning Willem-Alexander bij de lunch aangeboden door Burgemeester en Senaatspresident Carsten Sieling van de Vrije Hanzestad Bremen

De toespraak is uitgesproken in het Duits.

Herr Bürgermeister, Mevrouw Sieling,

Dank U wel voor Uw hartelijke woorden! Mijn vrouw en ik voelen ons bijzonder welkom in de Vrije Hanzestad Bremen. 

Dit mooie Rathaus getuigt van de indrukwekkende geschiedenis van Uw stad. Wij Nederlanders voelen ons sterk met die geschiedenis verbonden. De Hanzesteden in Noordoost-Europa bewezen 600 jaar geleden al dat samenwerking over grenzen heen voorspoed brengt. Een idee dat in onze tijd op sommige plekken misschien onder druk staat, maar dat absoluut niets aan belang en betekenis heeft verloren!

Ons bezoek is een eerbetoon aan alles wat wij delen. Onze geloof in vrijheid en samenwerking. Onze historische handelsrelatie. En onze verbondenheid met de zee, die zo bepalend is voor Uw en onze identiteit.

Het is niet altijd gemakkelijk die verbinding met de zee open te houden. Voor de Hollanders betekende het: baggeren en nog eens baggeren. Bremen loste het eenvoudiger op door gewoon een nieuw stuk land te verwerven aan de kust. Zo kan het natuurlijk ook! Wij verheugen ons erop vanmiddag ook Bremerhaven te bezoeken.

Onze relatie is geworteld in het verleden. Maar wat Bremen voor ons extra bijzonder maakt, is onze samenwerking nu. 

Het is fascinerend wat onze onderzoekers, ontwerpers en bouwers samen presteren. Mooie voorbeelden daarvan staan vandaag in de schijnwerpers.

Het zijn niet de minste belangen waarvoor wij ons samen inzetten. Men kan zelfs zeggen dat wij samen een bijdrage leveren aan het veiligstellen van de toekomst van onze planeet. 

Dat doen we op verschillende manieren. Door onderzoek te doen naar klimaatverandering en de gevolgen daarvan. Door data te verzamelen die ons helpen het milieu en de natuur beter te beschermen. Maar ook door heel praktisch de overgang naar duurzame energie mogelijk te maken.

Ons werkterrein reikt van de diepste oceanen tot aan de buitenste lagen van de atmosfeer. Nederland heeft groot respect voor de expertise die in de Vrije Hanzestad Bremen is samengebald en we zijn trots op onze uitstekende relaties. Ik ben ervan overtuigd dat we samen nóg meer kunnen bereiken.

Vanmorgen waren wij bij Airbus, waar ruimtevaarttechnologie en satellietdata centraal stonden. Vanmiddag bezoeken wij Fraunhofer, een van de leidende kennisinstellingen op het gebied van windenergie. De ontwikkeling van windenergie op zee gaat razendsnel en de Noordzee is de plek waarop alle ogen zijn gericht. Zestig procent van het opgestelde vermogen in de wereld is in de Noordzee te vinden! Dat we zover zijn gekomen, is mede te danken aan onze bundeling van krachten. Maar we zijn er nog niet. Samen kunnen we ervoor zorgen dat de technologie nog effectiever en concurrerender wordt. 

Wij hebben zoveel aan de zee te danken en beseffen heel goed hoe kwetsbaar de maritieme en polaire ecosystemen zijn. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid er alles aan te doen om dit te beschermen. Daarmee beschermen wij immers ook onszelf! Vanavond zullen wij daar op het Alfred Wegener Institut verder over spreken.

Herr Bürgermeister, elfhonderd Nederlanders wonen en werken in Bremen en Bremerhaven. Zij voelen zich hier thuis en zijn er trots op een bijdrage te mogen leveren aan de samenleving. 
‘Der Roland’ is ook voor hen een dierbaar symbool geworden van vrijheid en ondernemingszin. 

U zet zich ervoor in dat alle inwoners – mannen en vrouwen – de kans hebben om hier hun bijdrage te leveren en het beste uit zichzelf te halen.

Nederland wil heel graag de sterke banden nog hechter maken! Wie weet kunnen wij over een aantal jaren in iets meer dan vier uur per Wunderline van Rotterdam naar Bremen reizen. Maar ook vóór die tijd blijven wij elkaar opzoeken!

Mag ik U vragen het glas met mij te heffen.

Op de samenwerking tussen de Vrije Hanzestad Bremen en het Koninkrijk der Nederlanden.