Koning en Koningin bezoeken Bremen

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima brengen woensdag 6 maart 2019 een werkbezoek aan de Vrije Hanzestad Bremen. Zij worden bij hun bezoek aan de Duitse deelstaat vergezeld door minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Minister Kaag leidt gelijktijdig een economische missie op de terreinen ruimtevaart en windenergie op zee.

Het Koninklijk Paar brengt jaarlijks een bezoek aan één of meerdere Duitse deelstaten, waarbij speciale aandacht is voor de economische betrekkingen. Doel van het bezoek aan Bremen is de kansen voor economische samenwerking, ook in internationaal verband, te vergroten. De terreinen ruimtevaart, windenergie en pool- en marien onderzoek bieden hiertoe goede mogelijkheden. In en rond Bremen zijn veel bedrijven en kennisinstellingen gevestigd met een toonaangevende positie in elk van deze sectoren. Vanwege de gunstige ligging is Hanzestad Bremen van oudsher een belangrijk logistiek handelsknooppunt. De Nederlandse verbondenheid met Bremen gaat al 1200 jaar terug.

RVD, nr. 297