Koninklijk Paar en minister-president bij Nationale Herdenking Slavernijverleden

Zijne Majesteit de Koning, Hare Majesteit Koningin Máxima en minister-president Rutte nemen zaterdagmiddag 1 juli 2023 in het Oosterpark in Amsterdam deel aan de Nationale Herdenking Slavernijverleden. Daarnaast is ook een delegatie van het kabinet aanwezig. De Koning houdt tijdens de herdenking een toespraak.

Met de herdenking in het Oosterpark en het Keti Koti Festival op het Museumplein start tevens het Herdenkingsjaar Slavernijverleden. Tijdens het herdenkingsjaar wordt in het hele Koninkrijk door middel van evenementen en activiteiten stilgestaan bij dit verleden en de doorwerking daarvan in het leven van mensen nu.

RVD, nr. 141