Koning bezoekt verschillende waterstofprojecten in Duitsland

Zijne Majesteit de Koning brengt dinsdag 14 november een bezoek aan de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. Het bezoek staat in het teken van verschillende waterstofprojecten. Staatssecretaris Vijlbrief van Economische Zaken neemt deel aan het bezoek.

Nederland wil in 2050 alleen nog duurzame energiebronnen gebruiken. Waterstof gaat daarbij een grote rol spelen. Zowel in Nederland als in Duitsland zijn grote volumes groene waterstof nodig om de industrie en transportsector te kunnen verduurzamen. De deelstaat Noordrijn-Westfalen wil met behulp van waterstof een klimaatneutrale industriële regio ontwikkelen. Nederland heeft de ambitie om hierin als importeur, producent en exporteur van waterstof een belangrijke rol te spelen.

Om de waterstofmarkt en de infrastructuur die daarbij nodig is op gang te brengen, is samenwerking met andere landen essentieel. Het gaat dan om samenwerking op het gebied van kennisuitwisseling, het op gang brengen van vraag en aanbod, een importstrategie en de aanleg van infrastructuur. Een Nederlandse handelsmissie van bedrijven en kennisinstellingen maakt deel uit van het bezoek om deze samenwerking verder te verstevigen en te concretiseren. 

Koning Willem-Alexander opende in 2019 de eerste substantiële testinstallatie voor groene waterstof Hystock. Hij sprak op het congres 'Wind meets gas' (2021) over het belang van waterstof voor Nederland en de energietransitie, en bracht in dit kader onder meer bezoeken aan de TU Delft (2021), Industriepark Kleefse Waard, de Rotterdamse haven, diverse projecten op de Noordzee (2022) en waterstofprojecten in Spanje (2023).

RVD, nr. 196