Koning bezoekt St. Antonius Ziekenhuis

Zijne Majesteit de Koning brengt op vrijdagmiddag 15 december een werkbezoek aan het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht. Het werkbezoek staat in het teken van de toekomst van de zorg. Door vergrijzing, personeelstekorten en de toegenomen mogelijkheden tot behandeling staat de betaalbaarheid en de toegankelijkheid van de zorg in toenemende mate onder druk.

Het St. Antonius Ziekenhuis is een Santeon ziekenhuis. Santeon is een groep van zeven topklinische ziekenhuizen verspreid over Nederland. Samen leveren de ziekenhuizen 11% van de nationale ziekenhuiszorg. Binnen Santeon zijn diverse verbeterteams bezig met de zorg van de toekomst. 

Tijdens het bezoek gaat Koning Willem-Alexander in gesprek met zorgverleners over hoe het St. Antonius Ziekenhuis de zorgtransformatie inricht. Aansluitend krijgt hij een rondleiding waar hij in het medisch servicecentrum spreekt over ‘Zorg Bij Jou’, een initiatief van een verbeterteam van Santeon. Vanuit het medisch servicecentrum monitoren verpleegkundigen en artsen patiënten en leveren zij passende virtuele patiëntenzorg thuis. Patiënten kunnen via een digitale omgeving informatie inzien, zelf gegevens toevoegen en contact opnemen, waardoor ze meer inzicht en regie krijgen over hun eigen gezondheid. Binnen het programma Zorg Bij Jou werken zorgverzekeraars, digitale zorgleveranciers en de Santeon ziekenhuizen samen. Vervolgens bezoekt de Koning een verpleegafdeling waar de pilot ‘Mission Impossible’ is gestart. Binnen deze pilot hebben verpleegkundigen oplossingen bedacht om de zorg zo te organiseren dat zij meer tijd hebben voor de patiënt, terwijl het werkplezier en de kwaliteit van zorg verbeteren. Dit doen zij door anders te kijken naar de rol- en werkverdeling tussen verpleegkundigen, door de inzet van digitale middelen en door het betrekken van familie bij de zorg. Tot slot leert Koning Willem-Alexander op de Spoedeisende Hulp over Virtual Fracture Care. Met een app kunnen patiënten thuis zelf aan hun herstel werken en is er een telefonische hulplijn, de Breuklijn, voor als er toch vragen of problemen zijn. Zo hoeven patiënten met een relatief simpele breuk niet meer voor nacontrole naar het ziekenhuis en kunnen ze zelf thuis hun gips doorknippen. Het bezoek wordt afgesloten met een gesprek over de maatschappelijke uitdagingen om de zorg ook in de toekomst toegankelijk, betaalbaar en van voldoende kwaliteit te laten zijn. Bij dit gesprek sluiten naast zorgverleners ook zorgverzekeraars en de aantredend bestuurder van de Nederlandse Zorgautoriteit aan.

Eerder bezocht Koning Willem-Alexander de Nederlandse Zorgautoriteit en Rivas Zorggroep en opende hij het Tergooi Medisch Centrum in het kader van het toekomstbestendig maken van de zorg.

RVD, nr. 308