Koningin Máxima spreekt tijdens MKB financieringscongres ‘Mind The Gap’

Hare Majesteit Koningin Máxima houdt maandagmiddag 3 juni een toespraak bij het jaarlijkse congres van de Stichting MKB financiering (SMF) in Driebergen. Bij het congres ‘Mind the Gap’ staat het thema inclusieve financieringsmarkt centraal. Koningin Máxima spreekt als lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap.  

In haar toespraak gaat Koningin Máxima onder meer in op het belang van financieringsmogelijkheden voor groei en verduurzaming van het mkb. Aansluitend woont zij een deel van het congres bij. Menno Snel, gezant Nationaal Convenant MKB-Financiering, geeft een toelichting op de stand van zaken van het convenant. Dat werd eind vorig jaar op initiatief van de minister voor Economische Zaken en Klimaat, getekend door diverse financiële instellingen en bevat afspraken over het verbeteren van de Nederlandse mkb-financieringsmarkt. Professor Han Gerrits, hoogleraar digitale innovatie en ondernemerschap aan de Vrije Universiteit Amsterdam gaat in op de toekomst van kredietbeoordelingen van mkb-ondernemers. Hij doet dit in het licht van de AI techniek en de mogelijkheden en risico’s rond inclusief financieren. Na afloop van het plenaire programma spreekt Koningin Máxima met een aantal congresdeelnemers. 

Het Nederlands Comité voor Ondernemerschap is ingesteld door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om ondernemerschap in Nederland te stimuleren. Daarbij richt het Comité zich op versterking van het groeipotentieel van het midden- en kleinbedrijf. 

Als speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling (UNSGSA) zet Koningin Máxima zich sinds 2009 wereldwijd in om financiële diensten voor iedereen- met inbegrip van lage inkomensgroepen en kleine en middelgrote bedrijven, toegankelijk te maken en ontwikkeling te bevorderen. Ook internationaal hebben kleinschalige ondernemers vaak grote moeite om toegang te krijgen tot financiering. 

RVD, nr. 140