Koning bezoekt bedrijven in Lelystad en Heeg in het kader van de energietransitie

Zijne Majesteit de Koning bezoekt op woensdagochtend 5 juni bedrijven in Flevoland en Friesland die zich bezighouden met de energietransitie.

Het bezoek start bij GIGA Storage in Lelystad waar in grote batterijen zonne- en windenergie worden opgeslagen. De Koning krijgt een rondleiding over het terrein en een toelichting op het opslagproces. Daarna gaat hij naar Smart Grid Flevoland, een bedrijf dat energieproducenten bij elkaar brengt en faciliteert in duurzame opwekinstallaties, energieopslag en energietoepassingen. Daar gaat hij met verschillende bedrijven in gesprek over de oplossingen die zij hebben bedacht voor de netcongestie. Smart Grid Flevoland is een bedrijfsonderdeel van Equans Nederland.

Vervolgens spreekt Koning Willem-Alexander met voedselproducenten Marfo en McCain. Zij vertellen als grootgebruikers van energie over hun ervaringen met netcongestie en welke invloed dat heeft op hun verduurzamingsproces. Het bezoek in Lelystad wordt afgesloten met een gesprek met mkb-ondernemers uit de Noordoostpolder die zich hebben verenigd in het collectief Stream Energy om in de toekomst energie efficiënt te gebruiken en de druk op bestaande energienetten te verminderen.

Provincie Flevoland is samen met de provincies Utrecht en Gelderland prioriteitsgebied voor het landelijke vraagstuk van netcongestie.

In Friesland gaat de Koning naar Heeg waar hij een bezoek brengt aan Warm Heeg, een coöperatief burgerinitiatief om collectief van het aardgas af te gaan. Het project Warm Heeg is voortgekomen uit een dorpsvisie die in 2012 door inwoners uit het dorp zelf is geschreven en waarin de wensen voor een duurzame toekomst van Heeg zijn vastgelegd. In 2018 nam de lokale energiecoöperatie het initiatief om een collectieve en duurzame warmtevoorziening voor het dorp Heeg te realiseren. De voorziening moet haalbaar en betaalbaar zijn voor iedereen, met als warmtebron het oppervlaktewater van het Heegermeer. 

De Koning start zijn bezoek in It Sylhus, het clubhuis van de watersportvereniging dat al door middel van aquathermie wordt verwarmd. Na een korte uitleg gaat Koning Willem-Alexander in gesprek met de initiatiefnemers van Warm Heeg over de uitdagingen die het project met zich meebrengt. Daarna spreekt hij met ervaringsdeskundigen over het belang van een goed netwerk waar men van elkaar kan leren en kennis gedeeld wordt.

Na deze gesprekken bezoekt de Koning het campagnekantoor van Warm Heeg dat gevestigd is in het centrum van het dorp. Hier spreekt hij met een aantal inwoners over hun motivatie om wel of niet mee te doen aan het project. Op dit moment heeft 50 procent van de inwoners aangegeven mee te willen doen. 

Het bezoek aan Lelystad en Heeg past in het kader van eerdere bezoeken die de Koning heeft gebracht in het kader van de energietransitie.

RVD, nr. 160