Streekbezoek aan de Betuwe, Gelderland (2019)

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima hebben woensdag 29 mei 2019 een streekbezoek gebracht aan de Betuwe in de provincie Gelderland. Belangrijke thema’s en ontwikkelingen in de regio stonden daarbij centraal, met name op het gebied van vakonderwijs, arbeidsmigratie, jeugd en duurzaamheid. De Koning en Koningin bezochten de plaatsen Opheusden, Tiel, Geldermalsen en Culemborg.

De Betuwe staat dankzij de vruchtbare grond bekend om de fruitteelt en de boomgaarden. Daarnaast heeft de regio een gunstige geografische ligging, waardoor wegen, water en spoor hier samenkomen in een logistieke hotspot. De bloeiende economie in de Betuwe heeft ook een keerzijde: ondernemers hebben moeite om voldoende en geschoolde werknemers te vinden. Daarom komen deze steeds vaker uit andere Europese landen, met name uit Oost-Europa. Om in de toekomst gemakkelijker geschoold personeel te vinden, werken ondernemers ook samen met onderwijsinstellingen aan gerichte opleidingen.

  • Beeld: ©ANP / Patrick van Katwijk

    Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima bezoeken een laanboomkwekerij in Opheusden.

Neder-Betuwe

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima startten het streekbezoek in Opheusden, gemeente Neder-Betuwe, waar zij bij het gemeentehuis welkom werden geheten door de commissaris van de Koning, de heer J.C.G.M. Berends.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©RVD
Het Koninklijk Paar wordt bij het gemeentehuis in Opheusden welkom geheten door de commissaris van de Koning, de heer J.C.G.M. Berends.

Aansluitend bezocht het Koninklijk Paar Tree Centre Opheusden (TCO) en laanboomkwekerij Volentis. TCO is een overkoepelende handelsvereniging van 150 laanboomkwekers die zich gezamenlijk inzetten voor handel, kennisvermeerdering, innovatie en verkenning van nieuwe markten. Familiebedrijf Volentis is één van deze kwekerijen. Tijdens een rondgang door de laanboomkwekerij kregen de Koning en Koningin uitleg over innovaties op het gebied van enten, telen, rooien en bestrijden van boomziekten en spraken zij onder meer met studenten van VMBO Helicon.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©RVD
Het Koninklijk Paar spreekt onder meer met studenten van VMBO Helicon en laanboomkwekers van de overkoepelende handelsvereniging Tree Centre Opheusden (TCO). De vereniging zet zich in voor handel, kennisvermeerdering, innovatie en verkenning van nieuwe markten.

Tiel

De Logistieke Hotspot Rivierenland in Tiel staat op de vijfde plaats van de ranglijst van beste logistieke hotspots in Nederland. Het Koninklijk Paar bezocht op Bedrijvenpark Medel Transportbedrijf Vonk. Vonk is een familiebedrijf dat ooit is begonnen als vervoerder van fruit, maar zich heeft ontwikkeld tot specialist in het vervoer en de op- en overslag van witgoedproducten in Europa. De Koning en Koningin hoorden tijdens een rondleiding hoe het bedrijf moderniseert en verduurzaamt door efficiënte overslag en het recyclen van producten. Vervolgens sprak het Koninklijk Paar met medewerkers, vertegenwoordigers van de Logistieke Hotspot Rivierenland en leerlingen van opleidingsinstituut ROC Rivor over ondernemen, innovatie, onderwijs en samenwerking.

  • Beeld: ©ANP

    In het sorteer- en pakstation van Koninklijke FruitMasters worden Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima geïnformeerd over de ontwikkeling van handwerk naar machinaal sorteren en verpakken van fruit, en op de verduurzaming van het verpakkingsmateriaal.

West Betuwe

Vervolgens deden Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima in Geldermalsen in de gemeente West Betuwe de proeftuin van Koninklijke FruitMasters aan. Deze fruitcoöperatie met ruim vierhonderd aangesloten fruittelers zorgt voor de verkoop van het fruit in binnen- en buitenland. In de proeftuin kreeg het Koninklijk Paar uitleg over initiatieven op het gebied van circulaire fruitteelt, arbeidsmigratie en beroepsonderwijs om de toekomst van de fruitteelt te waarborgen. In het nabijgelegen sorteer- en pakstation werd dieper ingegaan op de ontwikkeling van handwerk naar machinaal sorteren en verpakken van fruit, en op de verduurzaming van het verpakkingsmateriaal.

  • Beeld: ©RVD

    Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima hebben op het stadhuis van Culemborg een ontmoeting met jongeren en hun begeleiders van gemeente, politie en jeugdzorg.

Culemborg

Afsluitend bezochten Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima het stadhuis van Culemborg. Jongeren waren hier gespreksthema én gesprekspartner. Tijdens een ontmoeting met jongeren en hun begeleiders van gemeente, politie en jeugdzorg werd stilgestaan bij jeugdproblematiek in Nederlandse steden en bij de op maat gemaakte aanpak waarmee Culemborg zijn jeugd weer op weg helpt. De jongeren spraken over hun reïntegratie, valkuilen en successen. Het streekbezoek eindigde op de Markt met een optreden van leerlingen van de twee plaatselijke middelbare scholen.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©RVD
Het streekbezoek eindigt op de Markt van Culemborg met een optreden van leerlingen van de twee plaatselijke middelbare scholen.