Streekbezoek aan de Groningse en Drentse Veenkoloniën (2015)

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima hebben 17 februari 2015 een streekbezoek gebracht aan de Veenkoloniën in de provincies Groningen en Drenthe. De Koning en Koningin bezochten Veendam, Stadskanaal, Emmer-Compascuum en Emmen.

Veendam

In het Veenkoloniaal Museum kregen de Koning en Koningin een rondleiding langs een tentoonstelling over de historie van het Veenkoloniaal gebied. Sinds de 15e eeuw is het veen afgegraven en ontstond het karakteristieke vlakke land, met rechte kanalen. In de loop van de 19e eeuw kwam de aardappelverwerkende industrie op. Rond 1850 was er een bloeiperiode van de Veenkoloniale zeevaart. Schilders als Vincent van Gogh lieten zich inspireren door het gebied.

  • Beeld: ©ANP / Robin van Lonkhuijsen

    Bezoek aan het Veenkoloniaal Museum.

Stadskanaal

In Stadskanaal ontving de burgemeester de Koning en Koningin bij het Sociale Werkvoorzienings-bedrijf Wedeka. Dit bedrijf werkt met mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Het doel is om hen te begeleiden naar een baan in het reguliere bedrijfsleven door het geven van trainingen, cursussen en bemiddeling.

Wedeka Bedrijven is actief op verschillende markten als kringloop & milieu, groen & infra en detachering van personeel in zowel de regio als daarbuiten. In opdracht van bedrijven, instellingen en particulieren verrichten de medewerkers diverse werkzaamheden. Het onderdeel dat de Koning en Koningin bezochten richt zich op inpakwerkzaamheden voor bedrijven. Zij spraken met medewerkers over hun werkzaamheden en ervaringen. Aansluitend werd het streekbezoek voortgezet in de provincie Drenthe.

  • Beeld: ©ANP / Robin van Lonkhuijsen

    Koning en Koningin bezoeken het Sociale Werkvoorzienings-bedrijf Wedeka en spreken met medewerkers.

Emmer-Compascuum

In Emmer-Compascuum werd het Koninklijk Paar ontvangen in Multifunctioneel Centrum (MFC) De Deele. Het centrum is een belangrijke ontmoetingsplaats voor inwoners van het dorp en omstreken. De Koning en Koningin spraken tijdens een rondleiding met vrijwilligers en gebruikers van onder andere de gemeentewinkel en de dagopvang voor ouderen van Zorggroep Tangenborgh en de Begeleidingscommissie Ouderen. Deze commissie organiseert het ‘eettafelproject’. Vijf dagen in de week koken inwoners uit het dorp voor ouderen uit de regio.

Ook spraken zij met vertegenwoordigers van het project Mondenzorg. Dit initiatief van de Erkende Overlegpartners van de Drentse Mondendorpen richt zich op het bevorderen van laagdrempelige toegang tot (mantel)zorg. Vrijwilligers helpen bijvoorbeeld hun dorpsgenoten met het aanvragen van voorzieningen.

Emmen

Bij Stenden Hogeschool in Emmen werd de rol van het hoger beroepsonderwijs in de sociaal-economische ontwikkeling van Oost Drenthe toegelicht. Deze Euregio is door de ligging een belangrijke handelspartner van Duitsland en staat bekend om zowel de technische als chemische industrie. De hogeschool speelt hier op in met een onderwijsaanbod dat zoveel mogelijk aansluit bij de regionale behoefte aan hoger onderwijs, bijvoorbeeld op het gebied van toerisme, duurzame logisitiek en handel. Een van de thema’s van het bezoek was ‘van basisschool tot Master Polymer Engineering’. Het Koninklijk Paar sprak met leerlingen van een basisschool, het middelbaar onderwijs en pabo-studenten over activiteiten om de belangstelling voor techniek in het onderwijs te stimuleren.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©ANP / Catrinus van der Veen
Koning Willem-Alexander bekijkt een aantal proefjes tijdens zijn bezoek aan de Stenden Hogeschool.

Het streekbezoek aan de Veenkoloniën werd afgesloten op het Ondernemersplein van de hogeschool waar burgemeester Bijl een toelichting gaf op de ontwikkelingen in het centrumgebied van Emmen.

Video streekbezoek Veenkoloniën

VOICE-OVER: Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima brengen dinsdag 17 februari een streekbezoek aan de Veenkoloniën van Groningen en Drenthe. Centraal staat de versterking van sociaaleconomische structuren van de regio.

Provincies en gemeenten, bedrijven, scholen en inwoners hebben de handen ineengeslagen.

Ze werken samen aan creatieve en innovatieve oplossingen voor de ontwikkeling van hun streek.

MAN: Groningen, weinig werkgelegenheid, met name in de gebieden in de 'rimboe', zoals ik dat dan zeg.

VOICE-OVER: De Koning en Koningin spreken met het bedrijfsleven en boeren over het Innovatieprogramma Landbouw Veenkoloniën dat loopt tot 2020.

TOM MAATHUIS: Nou, mijn familie, die woont hier al jarenlang.

Al generaties... nou ja, dat heeft mijn opa wel verteld, hebben wij hier al geboerd.

Nou, dat wil ik graag voortzetten en ik zie hier ook wel kansen.

Dit project, Innovatie Veenkoloniën, daar zie je toch veel boeren en telers.

Het is een aantal jaren geleden opgezet, en toch veel telers komen hier samen om te overleggen met elkaar en met het bedrijfsleven om samen dit gebied meer aantrekkelijk te maken en voor de telers ook, om meerdere opbrengsten te behalen.

VOICE-OVER: Ook wordt een bezoek gebracht aan het sociale werkvoorzieningsbedrijf Wedeka in Stadskanaal.

Hier worden mensen begeleid met een afstand tot de arbeidsmarkt.

GEROEZEMOES

(De Koning en Koningin lopen een grote hal binnen.)

DIRECTEUR MUG: Wat vooral heel belangrijk is we hebben een problematiek in Oost-Groningen dat we aan de ene kant een te grote onderkant van de arbeidsmarkt hebben en aan de andere kant een te ijle arbeidsmarkt om al die mensen op te nemen. En dan geeft zo'n koninklijk bezoek net even een boost en zet het nog wat meer in de belangstelling en dat hebben we nodig.

(De Koningin zwaait en loopt naar de deur van de hal.)

GEROEZEMOES

VOICE-OVER: In de Drentse Veenkoloniën zullen windmolens worden geplaatst.

Dit houdt de initiatiefnemers en bewoners erg bezig.

Het koninklijk paar spreekt met een aantal betrokkenen over dit onderwerp.

(Een)

MAN: Nee, maar als je het hier ziet alsof het van boven komt...

VOICE-OVER: Het streekbezoek eindigt op Stenden Hogeschool in Emmen.

(Het koninklijk paar gaat met anderen de school in.)

Nationale en internationale studenten kiezen hier voor studies op het gebied van toerisme, duurzame logistiek en handel.

RUBEN FOKKE: Mensen kiezen voor Stenden Hogeschool omdat het kleinschalig is en omdat ze een tweejarige hbo aanbieden.

En ze hebben heel veel uitwisselingen. Ze hebben een aantal scholen in Qatar, dacht ik, in Afrika hebben ze een school en in Thailand hebben ze een school.

Dus daar komen ook heel veel uitwisselingsstudenten van.

Hier uit Stenden gaan er ook heel veel van naartoe en we krijgen er hier ook heel veel.

Dus het is wel een beetje een multiculturele school, moet ik eigenlijk zeggen.

Ik denk dat deze regio wel wat opleving mag gebruiken.

(Koningin Máxima zwaait bij de achterdeur van een donkere auto. De koning loopt achter de auto langs naar de andere deur en zwaait ook. Het Nederlandse wapenschild op een blauwe achtergrond. Beeldtekst: Dit was een productie van de Rijksoverheid.)

OPGEWEKTE MUZIEK EN GEJUICH

AFSLUITENDE MUZIEK