Streekbezoek aan Noardwest Fryslân (2016)

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima hebben 13 juni 2016 een streekbezoek gebracht aan Noardwest Fryslân (Noordwesthoek) in de provincie Fryslân. De Koning en Koningin bezochten diverse plaatsen in de gemeenten Het Bildt, Menameradiel, Franekeradeel en Harlingen.

  • Beeld: ©ANP / Robin van Lonkhuijsen

    Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima komen aan in Sint Annaparochie.

Het Bildt

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima begonnen hun bezoek bij Campus Middelsee in Sint Annaparochie. Scholen en bedrijven uit vier gemeenten werken daar, door middel van het Leerwerkplein van de campus, intensief samen om leerlingen uit het voortgezet onderwijs te verbinden met de regionale arbeidsmarkt. De Koning en Koningin spraken met betrokkenen over de betekenis van dit Leerwerkplein voor de leefbaarheid en bedrijvigheid in de regio en bezochten het ‘Ondernemersplein’ waar scholieren en potentiële toekomstige werkgevers elkaar ontmoeten.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©RVD
Het Koninklijk Paar spreekt op het 'Ondernemersplein' met leerlingen en deelnemende bedrijven aan het Leerwerkplein van Campus Middelsee.

Menameradiel

Vergroot afbeelding
Beeld: ©RVD
Koning en Koningin krijgen een rondleiding door de duurzame tomatenkwekerij It Wiid in Wier.

In Wier bezocht het Koninklijk Paar vervolgens de duurzame tomatenkwekerij ‘It Wiid’. Hier werken en leren kandidaat-werknemers, die voor een uitkering onder de Participatiewet in aanmerking komen, hoe het is om in de glastuinbouw te werken. Met deze voorbereiding is de stap naar regulier werk gemakkelijker te maken.

‘It Wiid’ is onderdeel van het bedrijf Empatec, dat sinds 2013 samenwerkt met tien gemeenten in de regio om deze re-integratie mogelijk te maken.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©RVD
Bij de tomatenkwekerij werken en leren kandidaat-werknemers hoe het is om in de glastuinbouw te werken.

Franekeradeel

Ook bij een bezoek aan wooncomplex Nij Bethanië in Tzummarum was leefbaarheid het centrale thema. Door het vertrek van Zorggroep Noorderbreedte konden bewoners van de aanleunwoningen geen gebruik meer maken van de aangeboden activiteiten. Wonen Noordwest Friesland en Zorgcentrum het Bildt werken nu samen met vrijwilligers aan de herontwikkeling van Nij Bethanië. Vrijwilligers organiseren koffie-ochtenden, spellenmiddagen en lezingen en bevorderen daarmee de contacten tussen de bewoners en hun omgeving.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©RVD
Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima bezoeken het wooncomplex Nij Bethanië in Tzummarum.

Daarna bezichtigde het Koninklijk Paar het Koninklijk Eise Eisinga Planetarium in Franeker. Eisinga bouwde dit oudst werkende planetarium ter wereld tussen 1774 en 1781 in zijn woonhuis en wolkammerij. Het rijksmonument staat op de voorlopige lijst van aanvragen voor de UNESCO Werelderfgoedlijst en is uitgebreid met een interactieve educatieve tentoonstelling.

  • Beeld: ©ANP / Robin van Lonkhuijsen

    Bezoek aan het Koninklijk Eise Eisinga Planetarium.

Harlingen

In Harlingen kreeg het Koninklijk Paar een rondleiding over de scheepswerf van Thecla Bodewes Harlingen Shipyards, dat zich richt op scheepsbouw voor de gespecialiseerde maritieme sector. De scheepsbouwindustrie is van groot belang voor de werkgelegenheid in de provincie.

  • Beeld: ©RVD

    Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima arriveren in de haven van Harlingen.

Het streekbezoek werd afgesloten met een vaartocht met het Statenjacht Friso naar het stadhuis van Harlingen. Tijdens de vaartocht werd op de Sassteiger een voorstelling van het dansgezelschap Club Guy&Roni opgevoerd. 

Vergroot afbeelding
Beeld: ©RVD
Afsluitende vaartocht met het Statenjacht Friso.