Hofhouding Koning vrijwel ongewijzigd

Koning Willem-Alexander brengt geen wijzigingen aan in de Hofhouding naar aanleiding van de troonswisseling. De Koning werd in de afgelopen jaren al betrokken bij de samenstelling en inrichting van ‘het Huis’. Wel vinden in de komende periode enkele reguliere wijzigingen plaats.

Zoals eerder bekend werd, verlaat de huidige ceremoniemeester, de heer W. Cosijn, komende zomer na zeven jaar de Dienst Koninklijk Huis. Hij is benoemd tot Consul-Generaal in Sydney, Australië. Hij wordt opgevolgd door de heer A. (Alle) Dorhout.
Alle Dorhout (1966) was hoofd van de politieke afdeling van de permanente vertegenwoordiging van Nederland bij de Verenigde Naties in New York. Daarvoor werkte hij voor de directies Afrika, Europa, Veiligheidsbeleid en Europese Integratie van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij was werkzaam in Zuid-Soedan en Somalië vanuit de Nederlandse ambassade in Nairobi en werkte voor een Europese waarnemersmissie in het voormalig Joegoslavië. Hij studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen en vervulde zijn dienstplicht als reserve-officier bij het Instituut Defensie Leergangen.

De heer J. Klarenbeek, van 2009 tot 2013 particulier secretaris van de Prins van Oranje, is benoemd tot plaatsvervangend Chef de Poste van de Nederlandse Ambassade in Rome, Italië.

Opperhoutvester en rentmeester de heer J.Kuper gaat deze zomer met pensioen en wordt opgevolgd door de heer A. (Arno) Willems. Arno Willems (1 maart 1959) studeerde bosbouw in Wageningen en was daarna achtereenvolgens werkzaam bij de Wageningen Universiteit, Staatsbosbeheer, SNV, Unie van Bosgroepen en Landschapsbeheer Nederland. Hij werkte verder als interimmanager en consultant voor diverse organisaties in de sectoren natuur en ontwikkelingssamenwerking.