Erekruis in de Huisorde van Oranje voor vertrekkend Opperhoutvester

RVD, nr. 163: Zijne Majesteit de Koning heeft bij Koninklijke beschikking van 6 juni 2013 de heer dr. ir. J.H. Kuper het Erekruis in de Huisorde van Oranje verleend.

Het Erekruis is aan de heer Kuper toegekend ter gelegenheid van zijn afscheid als opperhoutvester van Zijne Majesteit de Koning per 1 juni 2013. De heer Kuper was tevens rentmeester van het Kroondomein sinds 1980.

De heer Kuper blijft actief als adviseur van diverse organisaties op het gebied van bos- en natuurbeheer in Nederland en in de tropen.

De versierselen zijn hem vrijdag 14 juni 2013 uitgereikt.