Nieuwe Persoonlijk Adviseur en Hofdame van de Koning en Koningin

RVD, nr. 175: Zijne Majesteit de Koning heeft bij Koninklijke Beschikking met ingang van 1 juli 2013 ir.drs. O.C. (Olger) van Dijk benoemd tot Persoonlijk Adviseur van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima.

De heer Van Dijk studeerde Civiele techniek en Bestuurskunde aan de Universiteit Twente en werkte tot voor kort als coördinerend beleidsadviseur woningmarkt voor minister Blok. Daarvoor vervulde hij functies bij de CDA Tweede Kamerfractie, DHV, de Provincie Zuid-Holland, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (als politiek assistent van minister Spies).

Per 15 april 2013 is bij Koninklijke Beschikking mevrouw drs. J.M. (Pien) van Karnebeek-Thijssen benoemd tot Hofdame. Na haar studie Economie aan de Universiteit van Amsterdam heeft mevrouw Van Karnebeek verschillende commerciële functies bekleed bij Phillips, Heineken en YESS.