Nieuwe Hofdame benoemd

RVD, nr. 269: Zijne Majesteit de Koning heeft bij Koninklijke Beschikking met ingang van 15 oktober 2013 mevrouw A.M. (Annemijn) Crince le Roy - van Munster van Heuven benoemd tot Hofdame.

Mevrouw Crince le Roy- van Munster van Heuven studeerde fysiotherapie in Utrecht. Zij was vervolgens enige jaren werkzaam als fysiotherapeut bij de Koninklijke Marine. Van 2005 tot en met 2013 was zij lid van de Commissie van Toezicht van de Penitentiaire Inrichting Noordsingel in Rotterdam. Daarnaast bekleedt zij verschillende bestuursfuncties onder andere bij de Erasmusstichting Rotterdam, de Vereniging Rotterdamse Fondsen en de Stichting Schoonoord in Rotterdam.