Benoeming nieuwe adjudant van de Koning

RVD, nr. 302: Kapitein-luitenant ter zee H.W. Zwier is per 1 september 2013 bij Koninklijk Besluit benoemd tot adjudant van Zijne Majesteit de Koning. Hij volgt kapitein-luitenant ter zee van administratie S.M. Oost op, die per 1 november 2013 eervol is ontheven uit haar functie en op diezelfde datum is benoemd tot adjudant in buitengewone dienst van Zijne Majesteit de Koning.

Kapitein-luitenant ter zee Zwier was tot voor kort werkzaam bij de Defensiestaf.