Benoeming nieuwe adjudant van de Koning

RVD, nr. 1: Luitenant-kolonel J.J.M. Oomens is per 1 januari 2014 bij Koninklijk Besluit benoemd tot adjudant van Zijne Majesteit de Koning. Tot voor kort was de heer Oomens werkzaam bij de staf van het Commando Landstrijdkrachten in Utrecht.

Oomens volgt luitenant-kolonel drs. S.A.R. Riedstra op, die per 1 januari 2014 eervol is ontheven uit zijn functie en op diezelfde datum is benoemd tot adjudant in buitengewone dienst van Zijne Majesteit de Koning.