Verlening Erekruis in de Huisorde van Oranje voor vertrekkende hofdames van Koningin

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander heeft bij Koninklijke Beschikking van 12 maart 2014 het Erekruis in de Huisorde van Oranje verleend aan:

  • mevrouw M.P. van Karnebeek-van Lede
  • mevrouw M.J. Boellaard-Stheeman
  • mevrouw R.D. de Blocq van Scheltinga
  • mevrouw mr. J. Jeekel-Thate
  • mevrouw drs. E.J.M. Barones van Wassenaer-Mersmans

die in het begin van dit jaar hun functie van hofdame van Hare Majesteit Koningin Máxima hebben neergelegd.
De versierselen zijn op woensdag 19 maart 2014 uitgereikt.

RVD, nr. 70