Benoeming nieuwe adjudant van de Koning

Luitenant-kolonel van de Koninklijke Luchtmacht M.F. van Iddekinge EMSD is bij Koninklijk Besluit met ingang van 31 maart benoemd tot adjudant van Zijne Majesteit de Koning. Tot voor kort was zij werkzaam bij het Instituut Defensie Leergangen in Breda als senior docent/mentor Hogere Defensie Vorming.

Luitenant-kolonel Van Iddekinge volgt luitenant-kolonel van de Koninklijke Luchtmacht P.M.G. Lukken-Castelein op, die met ingang van 31 maart 2014 eervol is ontheven van deze functie en per gelijke datum is benoemd tot adjudant in buitengewone dienst van Zijne Majesteit de Koning. Tevens is zij met ingang van 31 maart 2014 benoemd tot militair adviseur van de Speciaal Gezant voor de Nederlandse kandidatuur van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties in 2017-2018.

RVD, nr. 94