Benoeming nieuwe adjudant van de Koning

Luitenant-kolonel der Koninklijke Marechaussee J. de Bruyn is bij Koninklijk Besluit met ingang van 1 juni 2014 benoemd tot adjudant van Zijne Majesteit de Koning. Tot voor kort was hij Commandant van de Brigade Operationele Ondersteuning op Schiphol en Commandant van de Koningin Máximakazerne.

Luitenant-kolonel de Bruyn volgt Luitenant-kolonel der Koninklijke Marechaussee A.J.M. Wertenbroek LLB op die met ingang van 26 augustus 2014 eervol wordt ontheven van deze functie en per gelijke datum zal worden benoemd tot adjudant in buitengewone dienst van Zijne Majesteit de Koning.

RVD, nr. 179