Benoeming nieuwe Algemeen Secretaris

Zijne Majesteit de Koning heeft bij Koninklijke Beschikking per 1 juni 2014 mr. J.W. (Jaap) Leeuwenburg op de meest eervolle wijze ontheven van zijn functie van Algemeen Secretaris van Zijne Majesteit de Koning. De heer Leeuwenburg was sinds 1995 werkzaam voor de Dienst van het Koninklijk Huis.

Per gelijke datum is drs E.F. (Eric) Verwaal benoemd tot zijn opvolger. De heer Verwaal was sinds 2011 werkzaam als plaatsvervangend Algemeen Secretaris van Zijne Majesteit de Koning.

Zijne Majesteit de Koning heeft bij Koninklijke Beschikking met ingang van 16 juni 2014 drs. F.L. (Freek) Manche benoemd tot plaatsvervangend Algemeen Secretaris. De heer Manche (1973) studeerde Internationale Betrekkingen aan de Universiteit van Amsterdam. In 2000 trad hij in dienst van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) en vervulde onder meer functies als woordvoerder, beleidsmedewerker en adviseur van de secretaris-generaal. Tot voor kort was hij hoofd Woordvoering, Speeches en Protocol voor het ministerie van OCW en momenteel is hij gedetacheerd bij de Europese Commissie.

In de periode 2006 - 2008 werkte de heer Manche in het bedrijfsleven als adviseur op het gebied van veiligheids- en crisismanagement. De heer Manche is getrouwd en heeft drie kinderen.

RVD, nr. 182