Erekruis in de Huisorde van Oranje voor secretaris Paleiscommissie

Zijne Majesteit de Koning heeft bij Koninklijk Besluit van 2 juni 2014 drs. L.K. Breemer het Erekruis in de Huisorde van Oranje verleend.

Het Erekruis is aan de heer Breemer toegekend als blijk van grote waardering voor zijn werkzaamheden als secretaris van de Paleiscommissie van 1989 tot 2014.

De versierselen zijn hem op dinsdag 10 juni uitgereikt.

RVD, nr. 184