Erekruis van de Huisorde van Oranje voor mevrouw A.E.J.H. de Hommel

Zijne Majesteit de Koning heeft bij Koninklijke Beschikking van 2 juni 2014 het Erekruis van de Huisorde van Oranje toegekend aan mevrouw A.E.J.H. de Hommel.

Het Erekruis is aan mevrouw De Hommel toegekend als blijk van grote waardering voor haar professionele inzet als Hoofd Externe Betrekkingen van de gemeente Amsterdam.

Zij heeft gedurende vele jaren zorggedragen voor het goede verloop van talrijke evenementen in Amsterdam waarbij leden van het Koninklijk Huis betrokken waren.

De versierselen zijn haar op dinsdag 24 juni uitgereikt.

RVD, nr. 194