Erekruis in de Huisorde van Oranje

Zijne Majesteit de Koning heeft bij Koninklijke Beschikking van 16 juni 2014 mr. J.W. Leeuwenburg het Groot Erekruis in de Huisorde van Oranje verleend.

Het Groot Erekruis is aan de heer Leeuwenburg bij bevordering toegekend ter gelegenheid van zijn afscheid als Algemeen Secretaris van Zijne Majesteit de Koning per 1 juni 2014.
De versierselen zijn hem op donderdag 11 september 2014 uitgereikt.

RVD, nr. 256