Groot Erekruis van de Huisorde van Oranje voor mevrouw Van Loon-Labouchere

Zijne Majesteit de Koning heeft bij Koninklijke Beschikking van 5 november 2014 aan Hare Excellentie mevrouw mr. M.L.A. van Loon-Labouchere het Groot Erekruis van de Huisorde van Oranje verleend.

Het Groot Erekruis is aan mevrouw Van Loon bij bevordering toegekend ter gelegenheid van haar afscheid als grootmeesteres van het Huis van Zijne Majesteit de Koning per 1 september 2014.

De versierselen zijn haar op donderdag 13 november 2014 uitgereikt.

RVD, nr. 325