Benoeming Persoonlijk Assistent Prinses Beatrix

Zijne Majesteit de Koning heeft bij Koninklijke Beschikking met ingang van 1 december 2014 mevrouw L.H. (Titia) Haverkamp Begemann in zijn hofhouding benoemd tot persoonlijk assistent van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden.

Mevrouw Haverkamp Begemann (1954) begon haar loopbaan als secretaresse bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Sinds 1987 werkte zij als zelfstandig ondernemer op het terrein van managementondersteuning voor uiteenlopende opdrachtgevers. Vanaf 2006 was zij werkzaam op het Rudolf Steiner College te Haarlem.

RVD, nr. 343