Nieuwe kamerheren in Overijssel en Flevoland

Per 1 juli 2018 worden twee nieuwe kamerheren van Zijne Majesteit de Koning benoemd. Mevrouw drs. J.J. (Coby) Zandbergen wordt kamerheer in de provincie Overijssel. De heer drs. H. (Harry) Dijksma wordt kamerheer in Flevoland.

Mevrouw Zandbergen (63) studeerde Communicatiekunde aan de Universiteit Utrecht. Sinds 2010 is zij voorzitter van het College van Bestuur bij Cibap, Vakschool voor Verbeelding, in Zwolle. Daarvoor werkte zij onder meer als Directeur Dienst Communicatie, Marketing & Strategie bij Landstede Groep. Zij vervult diverse advies-, bestuurs- en toezichthoudende functies in met name de culturele sector en het onderwijs. Zo was zij in 2016 Adviseur Beoordelingscommissie Raad voor Cultuur BIS, is zij toezichthouder bij de Zwolse Theaters en vice voorzitter van het Academiehuis Grote Kerk Zwolle. Mevrouw Zandbergen volgt de heer Egbert ten Cate op als kamerheer in Overijssel.
 
De heer Dijksma (67) studeerde bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en was daarna werkzaam in het bankwezen. Van 1999 tot 2010 was hij gedeputeerde van de provincie Flevoland en lid van het Comité van de Regio’s van de Europese Unie in Brussel. In 2017 was de heer Dijksma waarnemend burgemeester van Elburg. Sinds 2010 is hij adviseur en toezichthouder van diverse publiek-private organisaties zoals Stichting het Flevolandschap en MKB&Technofonds Flevoland. De heer Dijksma volgt de heer Bart Fokkens op als kamerheer van Flevoland.

Kamerheren ondersteunen en adviseren bij de voorbereiding en uitvoering van Koninklijke bezoeken aan hun regio. Zij vertegenwoordigen de Koning bij regionale gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld een huwelijksjubileum of een begrafenis. Kamerheren worden ook betrokken bij grote evenementen en ontvangsten, zoals Koningsdag, Prinsjesdag, Nieuwjaarsontvangsten, staatsbezoeken en streekbezoeken. Zij begeleiden de nieuwe ambassadeurs die hun geloofsbrieven komen aanbieden aan de Koning op Paleis Noordeinde.

RVD, nr. 98