Benoeming nieuwe adjudant van de Koning

Kapitein-luitenant ter zee van de Koninklijke Marine P.M. Kok EMSD is bij Koninklijk Besluit met ingang van 18 juni 2018 benoemd tot adjudant van Zijne Majesteit de Koning. Hiervoor was hij werkzaam als Eerste Officier van multipurposefregat Zr.Ms. Van Amstel.

Kapitein-luitenant ter zee Kok volgt Kapitein-luitenant ter zee Logistieke Dienst A. Krishnadath EMSD op, die met ingang van 18 juni 2018 eervol is ontheven van deze functie en per gelijke datum is benoemd tot adjudant in buitengewone dienst van Zijne Majesteit de Koning.

RVD, nr. 159