Nieuwe kamerheer in Zeeland

Per 1 januari 2019 wordt een nieuwe kamerheer van Zijne Majesteit de Koning benoemd. Mevrouw drs. ing. J.W. (Danny) Hollestelle-Van Rooijen wordt kamerheer in de provincie Zeeland.

Mevrouw Hollestelle (43) studeerde Commerciële Werktuigbouwkunde aan HZ University of Applied Sciences in Vlissingen en Bedrijfskunde aan de Nyenrode Business Universiteit. Sinds 2007 is zij directeur-eigenaar van de Koninklijke Hollestelle Groep in Goes, een cluster van technische bedrijven in materialen, machines en constructies. Mevrouw Hollestelle vervult diverse advies-, bestuurs- en toezichthoudende functies in met name de technische en economische sector in Zeeland. Zo is zij commissaris van de N.V. Westerscheldetunnel, bestuurslid van VNO-NCW Zeeland en lid van de Economic Board Zeeland. Mevrouw Hollestelle volgt de heer Jack Asselbergs op als kamerheer in Zeeland.

Kamerheren ondersteunen en adviseren bij de voorbereiding en uitvoering van Koninklijke bezoeken aan hun regio. Zij vertegenwoordigen de Koning bij regionale gebeurtenissen zoals een huwelijksjubileum of een begrafenis. Kamerheren worden ook betrokken bij grote evenementen en ontvangsten, bijvoorbeeld Koningsdag, Prinsjesdag, Nieuwjaarsontvangsten, staatsbezoeken en streekbezoeken. Zij begeleiden de nieuwe ambassadeurs die hun geloofsbrieven komen aanbieden aan de Koning op Paleis Noordeinde.

RVD, nr. 295