Koning benoemt nieuwe plaatsvervangend Algemeen Secretaris

Zijne Majesteit de Koning heeft bij Koninklijke Beschikking met ingang van 18 februari 2019 ir. A.T. (Bram) Gille MPA benoemd tot plaatsvervangend Algemeen Secretaris. De heer Gille volgt in deze functie Drs. F.L. (Freek) Manche op, die per dezelfde datum plaatsvervangend directeur-generaal bij de Rijksvoorlichtingsdienst wordt.

De heer Gille (1980) studeerde Technische Bestuurskunde aan de TU Delft. Na zijn studie werkte hij enige jaren als adviseur en projectleider bij Royal Haskoning. In 2007 trad hij in dienst bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport waar hij diverse functies vervulde. Sinds augustus 2017 is hij werkzaam als Persoonlijk Adviseur van Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit Koningin Máxima. De heer Gille is getrouwd en heeft twee kinderen.

RVD, nr. 3