Nieuwe kamerheer in Gelderland

Per 1 februari 2019 heeft Zijne Majesteit de Koning prof. dr. Daniël Wigboldus benoemd tot kamerheer in de provincie Gelderland.

De heer Wigboldus studeerde psychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam waar hij ook promoveerde. Sinds 1 mei 2017 is hij voorzitter van het college van bestuur van de Radboud Universiteit. In zijn carrière vervulde de heer Wigboldus verschillende functies aan de Radboud Universiteit, waaronder die van onderwijsdirecteur en decaan van de Faculteit der Sociale Wetenschappen. De heer Wigboldus volgt de heer Roelof Jozef de Wijkerslooth de Weerdesteyn op, die van 2008 tot 2019 de functie van kamerheer in Gelderland bekleedde.

Kamerheren ondersteunen en adviseren bij de voorbereiding en uitvoering van Koninklijke bezoeken aan hun regio. Zij vertegenwoordigen de Koning bij regionale gebeurtenissen zoals een huwelijksjubileum of een begrafenis. Kamerheren worden ook betrokken bij grote evenementen en ontvangsten, bijvoorbeeld Koningsdag, Prinsjesdag, Nieuwjaarsontvangsten, staatsbezoeken en streekbezoeken. Zij begeleiden de nieuwe ambassadeurs die hun geloofsbrieven komen aanbieden aan de Koning op Paleis Noordeinde.

RVD, nr. 30