Nieuwe Grootmeester van het Huis van Zijne Majesteit de Koning per 1 augustus 2019

Zijne Majesteit de Koning heeft het voornemen met ingang van 1 augustus 2019 drs. C. (Chris) Breedveld te benoemen tot Grootmeester van zijn Huis. Hij volgt in deze functie drs. J. Th. (Jan) Versteeg op, die is benoemd tot Zijner Majesteits Ambassadeur te Madrid.

De heer Breedveld studeerde algemene economie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Na functies bij het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond en het ministerie van Economische Zaken werd hij plaatsvervangend directeur-generaal bij de Rijksvoorlichtingsdienst. Sinds 2012 is de heer Breedveld directeur van het Kabinet van de Koning, dat met ca. 25 medewerkers de Koning ondersteunt bij de uitoefening van zijn constitutionele taken. 

De Grootmeester heeft de leiding over de Dienst van het Koninklijk Huis (DKH). De taak van DKH is de ondersteuning van de Koning, Koningin Máxima en Prinses Beatrix en overige leden van het Koninklijk Huis bij hun dagelijkse werkzaamheden. Voor de organisatie werken bijna 300 medewerkers. 

RVD, nr. 76