Benoeming nieuwe adjudant van de Koning

Luitenant-kolonel drs. L. (Leontien) van den Berg EMSD is bij Koninklijk Besluit met ingang van 20 juli 2019 benoemd tot adjudant van Zijne Majesteit de Koning. Hiervoor was zij werkzaam als Hoofd Sectie Grote Oefeningen bij de Staf Commando Landstrijdkrachten te Utrecht.

Luitenant-kolonel Van den Berg volgt Luitenant-kolonel H.C. Veenhuijzen op, die met ingang van 20 juli 2019 eervol werd ontheven van deze functie en per gelijke datum is benoemd tot adjudant in buitengewone dienst van Zijne Majesteit de Koning. Luitenant-kolonel Veenhuijzen wordt geplaatst bij 1 (German/Netherlands) Corps in M√ľnster (Duitsland) als Military Assistant to the Chief of Staff.

RVD, nr. 174