Benoeming nieuwe adjudant van de Koning

Luitenant-kolonel van de Koninklijke Luchtmacht M.P.A.G. (Margot) Bommer EMSD is bij Koninklijk Besluit met ingang van 25 november 2019 benoemd tot adjudant van Zijne Majesteit de Koning. Hiervoor was zij werkzaam als Programmamanager Cougar bij het Logistiek Centrum Woensdrecht.

Luitenant-kolonel Bommer volgt Luitenant-kolonel van de Koninklijke Luchtmacht M.F. van Iddekinge EMSD op, die met ingang van 25 november 2019 eervol wordt ontheven van deze functie en per gelijke datum wordt benoemd tot adjudant in buitengewone dienst van Zijne Majesteit de Koning. 

Luitenant-kolonel Van Iddekinge wordt Hoofd Sectie Integrale Planning bij de Afdeling Integratie van de Staf Commando Luchtstrijdkrachten. 

RVD, nr. 286