Benoeming nieuwe adjudant van de Koning

Luitenant-kolonel R. (Ronald) Verkuijl MSc is bij Koninklijk Besluit met ingang van 1 april 2020 benoemd tot adjudant van Zijne Majesteit de Koning. Hiervoor was hij werkzaam als woordvoerder van de Koninklijke Landmacht op het ministerie van Defensie.

Luitenant-kolonel Verkuijl volgt Luitenant-kolonel J.P.G. (Marco) Verhagen EMSD op, die met ingang van 1 april 2020 eervol wordt ontheven van deze functie en per gelijke datum wordt benoemd tot adjudant in buitengewone dienst van Zijne Majesteit de Koning. Luitenant-kolonel Verhagen wordt Plaatsvervangend Commandant van het Command and Control Ondersteuningscommando te Stroe.

RVD, nr. 62