Slot Het Oude Loo opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen

Vanaf medio april zal Slot Het Oude Loo dienen als opvanglocatie voor vluchtelingen uit Oekraïne.

Die afspraak is gemaakt in opdracht van Zijne Majesteit de Koning, de huurder van het Slot, tussen de Dienst van het Koninklijk Huis, het Rijksvastgoedbedrijf (als eigenaar), het Centraal Orgaan opvang asielzoekers, de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland en de gemeente Apeldoorn.

Naar verwachting zullen zes tot acht gezinnen, ofwel twintig tot dertig personen, er gebruik van kunnen maken.

RVD, nr. 85

Update: in de loop van januari 2023 zijn de 33 tijdelijke bewoners van Het Oude Loo naar een nieuw onderkomen gegaan. Het merendeel heeft in samenwerking met de veiligheidsregio Apeldoorn en de Dienst van het Koninklijk Huis woonruimte aangeboden gekregen, een deel heeft op eigen gelegenheid woonruimte gezocht.