Hoe worden de taken van de Ceremoniemeester en zijn bureau na diens vertrek in de zomer van 2021 belegd bij de Dienst van het Koninklijk Huis?

Alle taken van bureau Ceremoniemeester worden per juli 2021 belegd bij andere organisatieonderdelen van de Dienst van het Koninklijk Huis. Adjudanten en andere stafleden van het Militair Huis, het departement Hofmaarschalk en de Algemeen Secretaris en diens plaatsvervanger nemen gezamenlijk deze taken over. Om de binnenlandse en buitenlandse werkagenda van het Koninklijk Huis, zowel inhoudelijk als qua planning en werkdruk, meer te integreren en te verbreden is gekozen voor een andere inrichting van het werkproces van de Dienst van het Koninklijk Huis. Er komen geen taken te vervallen.

De taken betreffen de coördinatie van de totstandkoming van uitgaande buitenlandse bezoeken van de Koning (staatsbezoeken, officiële bezoeken en werkbezoeken) alsmede inkomende bezoeken van buitenlandse staatshoofden. Voor deze taken geldt dat de Dienst van het Koninklijk Huis nauw samenwerkt met het Kabinet van de Koning en de Rijksvoorlichtingsdienst. Zij trekken in dit kader gezamenlijk op met het Ministerie van Buitenlandse Zaken (zowel het ministerie in Den Haag als het netwerk van ambassades en consulaten-generaal). Daarnaast coördineerde de Ceremoniemeester de uitvoering van een aantal evenementen waar de Koning gastheer is, zoals de Nieuwjaarsontvangst en het jaarlijkse diner voor het Corps Diplomatique. Ook hield het bureau zich bezig met advisering over en coördinatie van ceremoniële en protocollaire zaken. De ceremonie waarbij nieuwe ambassadeurs hun geloofsbrieven aanbieden aan Zijne Majesteit de Koning is daarvan een voorbeeld.