Staatsbezoeken

In 2022 wordt € 2 miljoen geraamd voor uitgaande staatsbezoeken, officiële bezoeken en werkbezoeken van het Koninklijk Huis en inkomende bezoeken van hoogwaardigheidsbekleders. Het betreft hier kosten voor activiteiten waarbij de Koning optreedt als staatshoofd, namens Nederland.

Het budget staat op de begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het is onderdeel van de uitgaven voor 'Bezoeken hoogwaardigheidsbekleders en Corps Diplomatique en Internationale Organisaties'.

De volgende uitgaven worden uit het budget voor staatsbezoeken betaald:

  • Reiskosten   
  • Verblijfkosten
  • Programmaonderdelen die de bilaterale relatie op inhoudelijke thema’s onderstrepen
  • Ontvangst Nederlandse Gemeenschap  
  • Contraprestatie  
  • Banket/Lunch/Recepties   
  • Cadeaus/Onderscheidingen    
  • Overige Personele Kosten/Tolken  
  • Overige Kosten/onvoorzien

De uitgaven voor staatsbezoeken zijn ook te vinden in de zogeheten extracomptabele bijlage van de begroting van de Koning.

Hierdoor zijn de uitgaven voor het Koningschap die niet op de begroting van de Koning staan makkelijker en duidelijker terug te vinden.