Groot onderhoud en renovatie Paleis Huis ten Bosch

Geschiedenis

De laatste grondige renovatie van Huis ten Bosch dateert uit het begin van de  jaren ‘50 van de vorige eeuw. Bij de start van het koningschap van Koningin Beatrix (1980) is groot onderhoud uitgevoerd en zijn een aantal functionele aanpassingen gedaan. Het interieur van de Oranjezaal is gerestaureerd in de periode 1998 -2001. De huidige renovatie zal 40 maanden duren en zal naar verwachting eind 2018 zijn afgerond.

Kosten renovatie

De totale uitgaven voor de renovatie van Paleis Huis ten Bosch zijn begroot op € 59 miljoen. Via de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt € 15 miljoen bijgedragen aan de renovatie. De overige € 44 miljoen wordt betaald uit de batenlasten-begroting van het agentschap Rijksgebouwendienst. Daarvan is al 20 miljoen euro ten laste van de begroting van 2014 gebracht en nog eens 24 miljoen euro ten laste van de begroting 2015.  

Het totale beschikbare budget is € 59 miljoen. Binnen dat budget kunnen op onderdelen verschuivingen optreden. Tegenvallers moeten binnen het budget worden opgevangen. Dat geldt niet voor tegenvallers door omstandigheden die buiten de normale projectrisico’s vallen.

In één keer uitvoeren van renovatie

In de Rijksbegroting 2015 is een bedrag geraamd van € 35 miljoen voor een gedeeltelijke renovatie van het paleis. Het uitgangspunt was om het middendeel en de zogenaamde Haagse vleugel op een later tijdstip te renoveren. Uit nadere technische onderzoeken bleek dat er meer asbest in het paleis aanwezig was en dat het dak, de schoorstenen en de bordestrap in een slechtere staat verkeren dan verwacht. De geraamde  € 35 miljoen liep daardoor op naar € 41,5 miljoen. Ook bleek dat de staat van onderhoud van het middendeel en de Haagse vleugel slechter was dan eerder voorzien en dat renovatie van deze delen van het paleis uiterlijk na 10 jaar zou moeten plaatsvinden. De kosten daarvan werden geraamd op € 32 miljoen, waardoor de totale kosten zouden gaan uitkomen op € 73,5 miljoen.

Er is daarom gekozen voor het in één keer uitvoeren van de renovatie van het paleis. Dit zal € 59 miljoen gaan kosten (prijspeil ten tijde van oplevering). Dit komt € 14,5 miljoen lager uit dan wanneer de renovatie niet in één keer wordt uitgevoerd.