Paleis Noordeinde

Noordeinde 66

In september 2014 is de renovatie van het monumentale woonhuis Noordeinde 66 afgerond. Het pand is onderdeel van het paleis; het is ermee verbonden. Begin jaren ‘90 is voor het laatst groot onderhoud gepleegd en sinds 2007 heeft het pand voor het merendeel leeggestaan.
De renovatie bestond onder meer uit het vernieuwen van de verouderde technische installaties (elektra, waterleidingen, riolering), het verbeteren van de beveiligingsvoorzieningen, het installeren van een lift en groot bouwkundig onderhoud aan de gevels, daken en vloeren. De totale kosten bedroegen € 3,7 miljoen, exclusief beveiligingskosten.

Facilitaire vleugel

De renovatie van de facilitaire vleugel van het paleis Noordeinde, met de keukens en het bedrijfsrestaurant, is in mei 2015 opgeleverd. Bij dit project ging het om grootscheepse verbouwingen van facilitaire en restauratieve ruimtes en het vernieuwen van installaties en de inrichting. De kosten zijn binnen de begroting gebleven van circa € 8 miljoen.