Is het regeringsvliegtuig PH-GOV van de Koning?

Nee, het regeringsvliegtuig is van de regering en wordt hoofdzakelijk gebruikt door leden van het Kabinet en hun delegaties. Dat gold voor de PH-KBX en dat geldt ook weer voor de PH-GOV.