Vliegt het Koningspaar bij voorkeur met het regeringsvliegtuig?

In de Vliegregeling is de volgorde aangegeven die in principe wordt aangehouden bij het bepalen van het luchtvaartuig waar gebruik van kan worden gemaakt, namelijk:

  1. Het regeringsvliegtuig
  2. Luchtvaartuigen van het ministerie van Defensie
  3. In te huren luchtvaartuigen (op commerciële basis)

In het licht van de aard, de bestemming en de doelmatigheid kan ook worden gekozen voor gebruik  van een reguliere lijnvlucht.

Nu per 1 juni 2017 het regeringstoestel PH-KBX is verkocht en er pas in 2019 gebruik kan worden gemaakt van het nieuwe regeringstoestel PH-GOV, kan in voorkomende gevallen eerder gekozen worden voor inhuur van een commercieel toestel. Dat geldt met name in het geval van staatsbezoeken.