Waarom is de Koning wel belastingplichtig over privévermogen, maar niet over schenking en vererving van privévermogen?

De Koning is inkomstenbelasting – de vermogensrendementsheffing – over zijn privévermogen verschuldigd. Bij schenking en vererving van zijn privévermogen is er sprake van een vrijstelling. Dit is zo in de Grondwet geregeld om ervoor te zorgen dat de Koning zijn vermogen behoudt dat hij, bijvoorbeeld bij roerende zaken, nodig heeft voor de uitvoering van het koningschap. Ook zorgt het voor een financieel onafhankelijke positie van de Koning.

De gedachte achter wél vermogensrendementsheffing over privévermogen is dat vermogensrendementsheffing het vermogen zelf niet aantast omdat het naar verwachting uit de opbrengst (het rendement) van het vermogen komt. Heffing van erfbelasting tast het vermogen wel aan.