Wat kost het Koninklijk Huis?

Momenteel krijgen drie leden van het Koninklijk Huis van het Rijk een uitkering. Behalve de Koning zijn dat de echtgenote van de Koning (Koningin Máxima) en Prinses Beatrix. Vanaf 7 december 2021 ontvangt ook de Prinses van Oranje een grondwettelijke uitkering (die zij de komende jaren zal terugstorten). Daarnaast kan de Koning kosten declareren die hij maakt voor de uitoefening van zijn functie als staatshoofd, zoals bijvoorbeeld de bedrijfsvoeringskosten van de Dienst van het Koninklijk Huis.

Begroting I van de Rijksbegroting 'de Koning' bevat naast de grondwettelijke uitkeringen aan de Koning, de echtgenote van de Koning, Prinses Beatrix en de Prinses van Oranje ook de uitgaven ten behoeve van de constitutionele Koning als staatshoofd.

De totale begroting van 'de Koning' voor 2022 kunt u vinden op de website van het ministerie van Financiën over de Rijksbegroting. Meer informatie over de kosten ten behoeve van het Koninklijk Huis vindt u in de rubriek Financiën Koninklijk Huis.