Wat kost het Koninklijk Huis?

Drie leden van het Koninklijk Huis krijgen van het Rijk een uitkering. Behalve de Koning zijn dat de echtgenote van de Koning (Koningin Máxima) en Prinses Beatrix. Daarnaast kan de Koning kosten declareren die hij maakt voor de uitoefening van zijn functie als staatshoofd, zoals bijvoorbeeld de bedrijfsvoeringskosten van de Dienst van het Koninklijk Huis.

Begroting I van de Rijksbegroting 'de Koning' bevat naast de grondwettelijke uitkeringen aan de Koning, de echtgenote van de Koning en Prinses Beatrix ook de uitgaven ten behoeve van de constitutionele Koning als staatshoofd.

De totale begroting van 'de Koning' voor 2020 kunt u vinden op de website van het ministerie van Financiën over de Rijksbegroting. Meer informatie over de kosten ten behoeve van het Koninklijk Huis vindt u in het onderwerp Financiën Koninklijk Huis.