Welke leden van het Koninklijk Huis ontvangen een uitkering?

Drie leden van het Koninklijk Huis ontvangen een uitkering van de staat. Dat zijn de Koning, de echtgenote van de Koning en Prinses Beatrix. De uitkering die zij krijgen bestaat uit een inkomensdeel (A-component) en een component voor personele en materiële uitgaven (B-component). De andere leden van het Koninklijk Huis ontvangen geen uitkering van het Rijk. Dit is geregeld op basis van de Grondwet en de Wet Financieel Statuut van het Koninklijk Huis (Wet van 22 november 1972 en van 2 juli 1980; Stb. 701 en Stb. 380 en geactualiseerd in 2008).